เกี่ยวกับ ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (นักจิตวิทยาการปรึกษา)

Suwawute Profile TPBS 2048.jpg

การศึกษา :

  o ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2547-2551)
  o ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2551-2554)
  o ปริญญาเอก จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555-2560)

ความชำนาญ :

  o การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวอัตถิภาวนิยม-มนุษยนิยม (Existential-Humanistic Counseling)

  o การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบตัวและแบบออนไลน์ (Face-to-Face & Online Counseling)

ประสบการณ์ในงานด้านจิตวิทยาการปรึกษา :

  o ประสบการณ์ภาคสนามตามหลักสูตรปริญญาโท - เอก รวมกว่า 3,000 ชั่วโมง ผู้มาปรึกษากว่า 1,100 ราย (พ.ศ.2551-2560)

  o ก่อตั้งหน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา OneManCounselor.com ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป (พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)

  o วิทยากรบรรยายความรู้ในประเด็นทางจิตวิทยาและจิตวิทยาการปรึกษาตามหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

  o คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา (พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)

งานวิจัย :

  o การบริการด้านสุขภาพจิตทางอินเทอร์เน็ต : ลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการและประสบการณ์ของผู้ให้บริการผ่านโปรแกรมเอ็มเอสเอ็น (วิทยานิพนธ์ ป.โท) โหลด PDF >>

  o ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์แนวอัตถิภาวนิยม-มนุษยนิยมต่อสุขภาวะของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่มีบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ (วิทยานิพนธ์ ป.เอก) โหลด PDF >>

  o Client perspectives on a single session chat-based individual online counseling among undergraduates (บทความวิจัย ป.เอก) โหลด PDF >>

  o การส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ (บทความวิจัย ป.เอก) โหลด PDF >>

ให้สัมภาษณ์สื่อ :

  o a day online - 'จิตวิทยาการปรึกษา' : การสนทนาและรับฟังที่จะช่วยเยียวยาให้คุณเติบโต อ่านต่อที่ a day online >>

  o โพสต์ทูเดย์ - หลักไมล์ชีวิต : เคลื่อนผ่านทั้งดอกไม้และก้อนหิน โหลด PDF >>

  o เพจ 'มนุษย์ต่างวัย' - 'ภาวะวิกฤตวัยกลางคน' คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o HUG Magazine - สวยให้สุดแล้วหยุดที่ติดศัลยกรรม โหลด PDF >>

  o Thai PBS Podcast 'โรงหมอ' - วิทยากรรับเชิญประจำหัวข้อสุขภาพจิต ทุกวันเสาร์ 10.30น. คลิกฟังหัวข้อย้อนหลังทั้งหมด >>

  o Sanook.com - 'ไลฟ์โค้ชคือใคร?' อ่านต่อที่ Sanook.com >>

  o สบายสไตล์มยุรา - 'วิกฤตวัยกลางคน' คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o นิตยสารแพรว - 'นักจิตวิทยาการปรึกษาออนไลน์กับวิกฤต COVID-19' โหลด PDF >>

  o a day magazine #238 'Wish' - 'สิ่งที่นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่งหวังให้เกิดขึ้น' โหลด PDF >>

  o ผู้จัดการออนไลน์ [MGR Online] - 'บทเรียน “ไลฟ์โค้ช” เอี่ยวการเมือง จุดแตกหักอาชีพที่เติบโตบนความเปราะบาง' อ่านต่อที่ MGR Online >>​

  o Thai PBS - รู้เท่าทันสื่อ : 'ทำไมเราเปิดใจใช้แอปพลิเคชันหาคู่' คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o 'ห้องแนะน้อง' True ปลูกปัญญา -  คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o เจาะใจ Health Hack - มุมมองนักจิตวิทยาการปรึกษาต่อ "ซึมเศร้า" คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o Thai PBS Podcast Interview - ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ทำอย่างไรกับการเริ่มต้น คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o Shopee Mom Th - ปัญหาโลกแตก แม่สามี-ลูกสะใภ้ คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o TRUST Magazine by TISCO - เตรียมจิตใจให้แข็งแรง รับมือความผันแปรของชีวิต โหลด PDF >>

  o TEDx AssumptionU - Why relationships don’t workout at 20-something คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ >>

  o Shopee Mom Th - ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม คลิกดูวิดีโอย้อนหลังในแอพ Shopee >>

  o วิทยุ จส.100 - ความคิด กับ ความสามารถ อะไรสำคัญกว่ากัน, Hate Speech เมื่อเจอถ้อยคำทำร้ายใจจะรับมือยังไงดี, เมื่อเจอวิกฤตทางชีวิตและจิตใจ รับมืออย่างไรดี, เมื่อเบื่อขั้นสุด ทำอย่างไรดี

  o CLEO Thailand - เมื่อหัวใจเราหาทางออกไม่ได้ : ทำไมเราต้องไปหานักจิตวิทยาการปรึกษา? คลิกอ่านที่เพจ CLEO Thailand >>

ภาพงานวิทยากร

"จุดเปลี่ยนวัยรุ่นอันธพาล" (เน วัดดาว)

เกริกวิทยาลัย 13 กุมภาพันธ์ 2557

จุดเปลี่ยนวัยรุ่นอันธพาล เน วัดดาว นักจิตวิทยา ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

“การจัดทำเว็บไซต์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์” เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ศิริราช 23 สิงหาคม 2560

ปรึกษาออนไลน์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราช นักจิตวิทยา ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

"การปรึกษาออนไลน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะนิสิตนักศึกษา" 

EDUCA2017 อิมแพค 17 ตุลาคม 2560

บรรยาย นักจิตวิทยา ปรึกษาออนไลน์ EDUCA ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

“ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ : บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์” คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 พฤศจิกายน 2560

บรรยาย ปรึกษาออนไลน์ ครุศาสตร์ จุฬา นักจิตวิทยา ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษา

แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาในยุค 4.0”

มหาวิทยาลัยรังสิต 17 พฤษภาคม 2561

อบรมการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นักจิตวิทยา ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

"การส่งเสริมสุขภาวะด้วยการปรึกษาออนไลน์"

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย รพ.กรุงเทพ

25 พฤศจิกายน 2560

บรรยาย ปรึกษาออนไลน์ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย รพ.กรุงเทพ ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

“อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor”

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

8 ตุลาคม 2561

Rachavinit Matayom.jpg

นักจิตวิทยาการปรึกษา ประจำค่ายเก็บตัวนักกีฬา

e-sports ทีมชาติไทย เกม FIFA Online 4

22-26 ตุลาคม 2561

Fifa001.jpg

การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับ KMUTT Friendster รุ่นที่2 เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 พฤศจิกายน 2561

KMUTT Friendster#2.jpg

  รายการ "Young อยากรู้"

ช่อง 10 ทีวีรัฐสภา

ออกอากาศ สิงหาคม 2559 - พฤศจิกายน 2560

รายการโทรทัศน์ นักจิตวิทยา วัยรุ่น ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์

ทั้งหมด 24 ตอน ได้แก่

   1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น

   2. เรื่องเพศพูดได้

   3. ภาษาต่างประเทศกับวัยรุ่นไทย

   4. การเปิดโอกาสหรือพื้นที่ให้วัยรุ่นแสดงความสามารถ

   5. การใช้สารเสพติดในวัยรุ่น

   6. การเปลี่ยนสถานที่เรียนกลางคัน

   7. การเข้าประชาคมอาเซียนกับวัยรุ่น

   8. เทคโนโลยีมีผลต่อการศึกษาอย่างไร

   9. ทำงานก่อนเรียนหรือเรียนก่อนทำงาน

   10. การเลือกงานเมื่อจบการศึกษา

   11. การพนันในวัยรุ่น

   12. วัยรุ่นกับสินค้าแบรนด์เนม

   13. วัยรุ่นกับภาษาวิบัติ

   14. วัยรุ่นกับสังคมก้มหน้า

   15. การศึกษาของเด็กไทยที่เรียนในประเทศกับต่างประเทศ

   16. การติดเกมมีผลต่อการเรียนจริงหรือไม่

   17. สถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา

   18. การศึกษาของเด็กไทยในเมืองหลวงกับต่างจังหวัด

   19. เพศที่สาม

   20. ค่านิยมการเลียนแบบดารา

   21. สวยด้วยยาหรือสวยด้วยธรรมชาติ

   22. การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

   23. วัยรุ่นกับการศัลยกรรม

   24. วัยรุ่นกับการทำงานพาร์ทไทม์

“การสร้างเว็บไซต์สำหรับงานปรึกษาแนะแนว”

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 พฤศจิกายน 2561

การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับ KMUTT Friendster รุ่นที่3

เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 25 มีนาคม 2562

KMUTT Friendster#3 25-03-62.jpg

"Unlocking Your Happiness : การดูแลสุขภาวะเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน" พนักงานบริษัท True Digital & Media Platform จำกัด

26 กรกฎาคม 2562

True Digital.jpg

"รู้จักตน รู้จักทีม รู้จักการวางใจ" กิจกรรมทางจิตวิทยาสำหรับนักกีฬาเกม PUBG สโมสร Sharper Esport

27 สิงหาคม 2562

วิทยากรรับเชิญช่วงสุขภาพจิต

รายการ "โรงหมอ" ThaiPBS Radio 

วิทยากร "อยู่ เย็น เป็น สุข" แบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 กันยายน 2562

Sharper Esport Edited.jpg
ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ - โรงหมอ Thai
อยู่เย็นเป็นสุข KU.jpg

วิทยากร "Set the mind : ปรับใจในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง" ชมรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 กันยายน 2562

Set the mind TU EQ Club.jpg

วิทยากร "รับมือความอกหักสไตล์นักจิตวิทยา" มหาวิทยาลัยรังสิต

26 พฤศจิกายน 2562

สุววุฒิ รับมือความอกหักสไตล์นักจิตวิทยา

วิทยากร "เคล็ดลับความสำเร็จของนักจิตวิทยาการปรึกษายุคดิจิทัล" งานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา 12-13 ธันวาคม 2562

Suwawute CPA 1st Conference.jpg

วิทยากรแนะแนวอาชีพนักจิตวิทยา "A-chive day : วันอาชีพ" โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 17 มกราคม 2563

วิทยากรงานประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

"การส่งเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จ"

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 19 มกราคม 2563

ราชวินิตบางแก้ว - ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัส

“การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในยุคดิจิทัล”

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 มีนาคม 2563

บรรยายนิสิตสาขาจิตวิทยา ครุ_๒๐๐๓๑๖_0012.

วิทยากรงานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ประจำปี 2563 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

"Set the Mind : การปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ยาสูบ และการปรับใจในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง"

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 26 กุมภาพันธ์ 2563

FahSai Panorama - ดร.สุววุฒิ.jpg

วิทยากร "Online Counseling Issue in COVID-19 Outbreak" มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9 ตุลาคม 2563

ดร.สุววุฒิ online counseling ม.ราม.jpg

Thai PBS Podcast Interview - ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ทำอย่างไรกับการเริ่มต้น 28 ธันวาคม 2563

Shopee Mom Th Live - ปัญหาโลกแตก แม่สามี-ลูกสะใภ้ 25 มกราคม 2564

Shopee Live Mom ดร.สุววุฒิ.jpg

"Good Mental Health: การรักษาสุขภาพจิตในวัยทำงาน" สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 24 กุมภาพันธ์ 2564

"Knowing your stress and how to de-stress" Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.Ltd

8 มีนาคม 2564

Deliotte02.jpg

"Why relationships don’t work out at 20-something" TEDx AssumptionU

13 มีนาคม 2564

"การทำงานออนไลน์ของนักจิตวิทยาการปรึกษา" การประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

20 มีนาคม 2564

TCPA2 Suwawute Small.jpg

"กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักกีฬา E-Sport" Sharper Esport 22-26 มีนาคม 2564

Sharper Suwawute.jpg

"ถอดรหัสความเครียด และวิธีการรับมือ" Bitkub Online Co., Ltd. 30 มีนาคม 2564

Bitkub Suwawute 30-03-64 small.jpg

เสวนาออนไลน์ "เมื่อ Family ทำให้เรารู้สึก Lonely" Chula Student Wellness 7 เมษายน 2564

Family Lonely Suwawute.png

Shopee Mom Th Live "ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม" 10 พฤษภาคม 2564

"Mental Wellness for Content Creators" Facebook & True Online Station
28 พฤษภาคม 2564

Clubhouse "เมื่อเจอวิกฤตทางชีวิตและจิตใจ รับมืออย่างไรดี" สถานีวิทยุ จส.100 20 มิถุนายน 2564

CLEO Thailand "เมื่อหัวใจเราหาทางออกไม่ได้
ทำไมเราต้องไปหานักจิตวิทยาการปรึกษา?"
7 กรกฎาคม 2564

CLEO Thailand.jpg

"Siam One Heart: รวมใจเป็นหนึ่ง" สยามพิวรรธน์ 15 กรกฎาคม 2564

สสส. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ "เธอยังโอเคอยู่มั้ย" 30 กรกฎาคม 2564

"Self care ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ"
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6 สิงหาคม 2564

Self care Suwawute.jpg

“Self Care สำหรับพนักงานอัยการ” HUG Project ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด
26 สิงหาคม 2564

Self Care for Prosecutors .png

"ดูแลใจกัน...ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง" บริษัทคุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด 23 กันยายน 2564

Kumon ดร.สุววุฒิ.jpg

"เสริมพลังใจ สู่เป้าหมายอย่างมีความสุข" โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ ร่มเกล้า 26 กันยายน 2564

Sarasas ดร.สุววุฒิ.jpg

"คลินิกดูแลใจ เพิ่มพลังบวก" บริษัท Ascend Group 15 ตุลาคม 2564

Ascend Poster Suwawute ดร.สุววุฒิ.jpg