top of page

เกี่ยวกับเรา

   OneManCounselor หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบตัว ออนไลน์ และวิทยากรประเด็นทางสุขภาพจิต ดำเนินงานและให้บริการโดย ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (นักจิตวิทยาการปรึกษา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน

วิดีโอแนะนำ

ปรึกษานักจิตวิทยาที่นี่

   ปรึกษาปัญหาชีวิตกับนักจิตวิทยา เพื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง จนสามารถปรับวิธีคิด และเห็นทางเลือกในการปรับแนวทางการใช้ชีวิตให้ลงตัวยิ่งขึ้น คลี่คลายปัญหาภายในจิตใจ และกลับมามีความสุขอีกครั้ง

MENU

เน้นพูดคุย ไม่ใช้ยา

   "ทุกคนสามารถมีความสุขได้ หากเขามีความเข้าใจชีวิตและรู้จักตัวเองอย่างเพียงพอ" ผู้มาปรึกษามีเวลาพูดคุยกับนักจิตวิทยา 60-90 นาที/ครั้ง ซึ่งเป็นเวลาที่มากพอสำหรับการเรียนรู้ จนได้แนวทางนำไปปรับใช้กับชีวิตอย่างเห็นผล

ปรึกษาระยะสั้น ไม่ต้องนัดต่อเนื่อง

   ไม่จำเป็นต้องนัดหมายเพิ่ม หากผลการปรึกษาเป็นที่น่าพอใจตั้งแต่การปรึกษาครั้งแรก การนัดหมายต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการของผู้มาปรึกษา

บริการโดยนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์

   นักจิตวิทยาคือ ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาโดยตรงทางด้านจิตวิทยาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีประสบการณ์ในการฝึกฝนและให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

ปรึกษาแบบพบตัว/ออนไลน์

   ไม่ว่าจะอยู่ใกล้-ไกล ก็ปรึกษานักจิตวิทยาได้จาก 4 ช่องทาง

       - พบตัว

       - วิดีโอคอล

       - โทร

       - แชท (พิมพ์)

มีความเป็นส่วนตัว

   เรื่องราวที่ปรึกษาจะเป็นความลับระหว่างคุณกับนักจิตวิทยา มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนใดหลุดออกไปสร้างผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณ

นัดได้เร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน

   ขั้นตอนการนัดหมายไม่ยุ่งยาก

   1. ดูรายละเอียดบริการ และค่าบริการ ที่เมนู บริการ > การปรึกษาเชิงจิตวิทยา >>>

   2. ติดต่อ Line : onemancounselor หรือ FB Page : นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง

   3. เลือกช่องทางปรึกษา วันเวลานัด และชำระค่าบริการทางบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันนัด (สามารถเลื่อน/ยกเลิกนัดได้ ไม่ริบค่าบริการ)

   4. รับการปรึกษาได้ทันที

ปรึกษานักจิตวิทยา Counseling psychologist
ปรึกษานักจิตวิทยา Counseling psychologist

   " ผมมุ่งเน้นให้ผู้มาปรึกษาได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและทบทวนเรื่องชีวิต ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยเข้าใจ และได้แนวทางการรับมือกับปัญหา ในเวลาที่กระชับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ "

- ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ -

Press