top of page
บทความ > ภารกิจของเพื่อนที่ชื่อว่า 'นักจิตวิทยาการปรึกษา'

ภาพโดย : Andrew Martin จาก Pixabay

เขียนโดย : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
March 8, 2016

ภารกิจของเพื่อนที่ชื่อว่า 'นักจิตวิทยาการปรึกษา'

Highlights

  • การช่วยเหลือโดยขาดความเข้าใจ ขาดการให้เวลา ขาดวิธีการที่ละเอียดอ่อน อาจเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจได้รับความกระทบกระเทือนมากขึ้นไปอีก

  • ในบางจังหวะชีวิต นักจิตวิทยาการปรึกษาอาจเป็นเพื่อนที่สามารถช่วยคุณได้

เป็นธรรมดาที่คนเราจะมีสักช่วงที่รู้สึกแย่กับชีวิต จากความรู้สึกผิด เศร้า หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง โกรธ ไม่พอใจ เสียใจ สับสน อ่อนไหว ความรู้สึกอะไรก็ตามที่คุณจะนึกออกเวลาที่รู้สึกแย่ เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่เป็นไปดั่งใจ

ช่วงที่รู้สึกแย่กับชีวิตนี้คงเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าตัวเอง เปราะบาง อ่อนไหว อ่อนแอ ไร้กำลังที่จะกำหนดความคิดความรู้สึกของตัวเองให้มีความสุข แม้ฟ้าจะใสแค่ไหน แม้สีของดอกไม้จะสดสวยแค่ไหน สำหรับเรามันก็เป็นเพียง "สีหม่นๆ" พูดง่ายๆ คือรู้สึกชีวิตไม่มีความสุข

ในเวลาแบบนี้เรามักจะนึกถึง "เพื่อน" ที่จะพูดคุยปรึกษา ระบายความรู้สึกให้โล่งใจบ้าง 
ซึ่งบางครั้ง "เพื่อนก็ช่วยได้" บางครั้ง "เพื่อนก็ไม่ได้ช่วยเรา" และบางครั้ง "เพื่อนทำให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิม"

 

ไม่ว่าอะไรก็ตาม เพื่อนส่วนใหญ่จะมีความตั้งใจและมีเจตนาที่อยากจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ แต่บางทีความตั้งใจเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยได้ เพราะความตั้งใจ โดยขาดความเข้าใจ ขาดการให้เวลา ขาดวิธีการที่ละเอียดอ่อน กลับกลายเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจซ้ำเติมไปอีก ด้วยเหตุนี้งานด้านการช่วยเหลือทางจิตใจจึงถือเป็นงานที่ยากทีเดียว
(เชื่อเถอะครับมันไม่ใช่งานง่าย ผมว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ที่มีเพื่อนมาปรึกษา แล้วไม่ว่าเราจะพูดไปเท่าไรเพื่อนก็เหมือนเดิม ไม่ฟัง และไม่เปลี่ยนแปลง มันไม่ง่ายเลย)

ดังนั้นในบางจังหวะเราจึงอาจต้องการ "เพื่อน" ที่มีคุณลักษณะพิเศษกว่าเพื่อนปกติ ซึ่งแน่นอน ผมกำลังพูดถึง "นักจิตวิทยาการปรึกษา"

การปรึกษากับ นักจิตวิทยาการปรึกษา ก็คล้ายๆ กับการปรึกษาเพื่อน เพียงแต่นักจิตวิทยาการปรึกษาจะ
     

    เป็นเพื่อน ที่นั่งอยู่ข้างๆ และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางจากที่มืดสู่ที่สว่าง จากที่แคบสู่ที่กว้าง จากที่หลงทางก็ได้ช่วยกันหาทางกลับบ้าน
    เป็นเพื่อน ที่รับฟังด้วยความเข้าใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน ด้วยใจที่เปิดกว้าง เป็นกลาง เคารพ ไม่ตัดสิน
    เป็นเพื่อน ที่จะช่วยขมวด สะท้อน สรุป สิ่งที่เกิดให้เห็นภาพรวมอย่างกระจ่างชัดในทุกมิติ ทั้งในมิติของใจเราเอง มิติของเหตุการณ์ภายนอก และมิติที่ใจเรากับเหตุการณ์ภายนอกเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จนเห็นภาพความยุ่งเหยิง ความผิดเพี้ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือการอยู่ผิดที่ผิดทางของบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุข
    เป็นเพื่อน ที่จะชี้ชวนให้ดู ทางเลือก หรือความเป็นไปได้อื่นๆ เป็นไปได้ไหมที่เราจะมองแบบใหม่ คิดแบบใหม่ เข้าใจแบบใหม่ หรือเลือกวิถีทางใหม่ที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างดีกว่าเดิม มีความสุขกว่าเดิม เพื่อการกลับมาตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งในวิถีที่เหมาะกับตัวเอง
    เป็นเพื่อน ที่จะให้กำลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมให้เราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง อย่างมั่นคง อย่างมีความสุข มากกว่าที่เคยเป็น
    เป็นเพื่อน ที่จะรู้สึกยินดีเมื่อได้เห็นว่า เพื่อนที่ได้ร่วมทางกันมานั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เองอย่างมีความสุข โดยไม่มีเหตุให้ต้องกลับมาขอความช่วยเหลืออีก (แต่ถ้าจะมาอีกก็ยินดี)

นี่คือภารกิจของ "เพื่อน" ที่ชื่อว่า "นักจิตวิทยาการปรึกษา"

bottom of page